Kontakt

Gruppenleitungen
Andrea Nobs (Leitung Programm Stadthelfer)
Tel. 061/267 51 93
E-Mail: soziale.integration@bs.ch

Nicole Ruch-Berweger
Tel. 061/267 51 48
E-Mail: soziale.integration@bs.ch

Irina Schulthess
E-Mail: schulthess@kstbasel.ch

Administration Programm Stadthelfer
Deniz Ataç
Tel. 061/267 51 96
E-Mail: mailto:soziale.integration@bs.ch

Postadresse Programm Stadthelfer
Hardstrasse 95, Postfach 4067, 4002 Basel

Adresse Stadthelferzentrum
Vogesenstrasse 110, 4056 Basel

Reservation Stadthelferzentrum
soziale.integration@bs.ch

Flyer Stadthelfer (download)